Skapa faktura

Skriv in dina namn- och adressuppgifter direkt i vårt medlemsregister och skapa ett betalningsunderlag.
Avgiften beräknas automatiskt med ledning av födelseår och aktivitet.

Betalning för Vårterminen 2023

Du som brukar boka cykel: Logga på innan du skapar fakturan så att den kopplas till ditt boknings-ID.
* - markerade fält måste alltid fyllas i.
Mailadress för kvitto och medlemskort samt eventuell cykelbokning.
*Email:
.

Personuppgifter för deltagaren.
*Förnamn:
*Efternamn:
Adress:
Telefon:
Kön:  Kvinna   Man
Födelsedatum: 4 sista:
Jag vill: Få broschyren via email varje termin
Få mail varje gång ett pass blir inställt


Aktivitet: Terminsavgift
Enbart medlem

Ev medd till kassör:
 
Summa:* Det kan hända att vi fotograferar under passen och lägger ut bilder på sociala medier
Jag tillåter att bilder på mig publiceras på sociala medier
Jag tillåter inte att bilder på mig publiceras på sociala medier

Fakturan

När du klickar på Skriv faktura så lagras uppgifterna i vårt medlemsregister och ett betalningsunderlag skrivs ut som du kan lägga bland hushållets övriga räkningar. När du betalar räkningen räcker det att ange det unika betalningsnumret för att kassören skall koppla ihop betalningen med namn- och födelseuppgifterna.

Om inte betalningsnumret används raderas uppgifterna från medlemsregistret efter cirka en månad.

Den "faktura" du skapar används alltså bara för att koppla ihop din betalning med BankGirots inbetalningsavi. Ingen kommer att kräva dig på pengar för att du skapar och skriver ut en faktura.
I och med att det är du som registrerar uppgifter slipper kassören att för hand skriva av dem från BankGirots inbetalningsavi. Detta minskar föreningens administration avsevärt.

För trots att allt numera sker elektroniskt skickar BankGirot avin som en PDF, vilket kan liknas med en pappersavi, till kassören som då för hand måste skriva av vad som står i betalningens meddelande (eller klipp och klistra fält för fält).

När kassören "prickar av" betalningen mailas medlemskort och kvitto till ovanstående mailadress så du själv kan skriva ut dem.

Avgiftstabell

Terminsavgifter inklusive medlemsavgift

Gymnastik och Cykling  
Vuxna: 500
Barn (upp till 13 år): 150
Engångsavgift: 50

Fast bokning av cykel kan göras med 300 kronor per termin.

Betalning
De två första veckorna varje termin brukar vara gratis prova-på-veckor, men sedan måste man betala terminsavgift som bestäms av ålder och aktivitet.
Betalning sker via bankgiro 5946-5013.

Betala helst genom att skapa faktura enligt ovan. Om inte: Kom ihåg att ange namn och födelsedatum för varje medlem.

Skatte- och avdragsregler.

Avgiften till Flens Gymnastikförening är en personalförmån som är avdragsgill för arbetsgivaren om denne betalar avgiften.
Den anställde belastas inte av förmånsvärde.
För mer information: Klicka på denna länk till personalförmåner på Skatteverkets hemsida .