Skapa faktura

Skriv in dina namn- och adressuppgifter direkt i vårt medlemsregister och skapa ett betalningsunderlag.
Avgiften beräknas automatiskt med ledning av födelseår och aktivitet.

Betalning för Vårterminen 2018

Du som brukar boka cykel: Logga på innan du skapar fakturan så att den kopplas till ditt boknings-ID.
* -markerade fält måste alltid fyllas i.
Mailadress för kvitto och medlemskort samt eventuell cykelbokning.
*Email:
.

Personuppgifter för deltagaren.
*Förnamn:
*Efternamn:
Adress:
Telefon:
Kön:  Kvinna   Man
Födelsedatum: 4 sista:
Jag vill: Få broschyren via email varje termin
Få mail varje gång ett pass blir inställt

Aktivitet:
Gympa Spinning Friskis

Ev medd till kassör:
 
Summa:
Blev det fel nu?
Anser du att det framräknade beloppet inte stämmer med avgiftstabellen
nedan? Skriv i så fall ut fakturan ändå, men med en kommentar till
kassören. Betala sedan in det rätta beloppet.
 
 

När du klickar på Skriv faktura så lagras uppgifterna i vårt medlemsregister och ett betalningsunderlag skrivs ut som du kan lägga bland hushållets övriga räkningar. När du betalar räkningen räcker det att ange det unika betalningsnumret för att kassören skall koppla ihop betalningen med namn- och födelseuppgifterna.

Om inte betalningsnumret används raderas uppgifterna från medlemsregistret efter cirka en månad.

Den "faktura" du skapar används alltså bara för att koppla ihop din betalning med BankGirots inbetalningsavi. Ingen kommer att kräva dig på pengar för att du skapar och skriver ut en faktura.
I och med att det är du som registrerar uppgifter slipper kassören att för hand skriva av dem från BankGirots inbetalningsavi. Detta minskar föreningens administration avsevärt.

För trots att allt numera sker elektroniskt skickar BankGirot fortfarande en pappersavi till kassören som då för hand måste skriva av vad som står i betalningens meddelande.
Man skulle kunna tro att kassören kan klippa och klistra från bankkontots kontoutdrag via Internet, men tyvärr: På det kontoutdraget står det endast "inbetalning via BankGirot".

När kassören "prickar av" betalningen mailas medlemskort och kvitto till ovanstående mailadress så du själv kan skriva ut dem.

Avgiftstabell

Terminsavgifter inklusive medlemsavgift

    Gymnastik     Cykling     Båda 
Vuxna: 550 700 800
Ungdom (13 - 19 år): 350 400 500
Stora barn (6 - 12 år): 250 - -
Små barn (1 - 5 år): 200 - -
Engångsavgift: 40 50 -
Om du inte vill träna, men ha rätt att rösta på årsmötet och lämna in motioner mm, kan du enbart betala in medlemsavgiften på 50
Ett medlemskap är en bra idé om du t ex har barn som tränar med oss och du vill kunna påverka verksamheten.

De som väljer att betala engångsavgift vid varje tillfälle måste dessutom betala medlemsavgift på 50 kronor den första gången.

Fast bokning av cykel kan göras med 300 kronor per termin.

Multikort

Nu kan man till ett rabatterat pris vara med i både Flens Gymnastikförening och Friskis & Svettis.
Antingen väljer man att ha möjlighet att kunna gå på båda föreningarnas samtliga gympapass eller så väljer man att kunna gympa med båda och dessutom spinningcykla med FGF.

Terminsavgift inklusive medlemsavgifter vid dubbelt medlemskap:
FGF + F&S FGF + F&S & Cykling
850 1100
All betalning av multikort skall ske till FGFs Bankgiro 5946-5013, även för de som tidigare enbart varit medlem i Friskis & Svetis.

Betalning
De två första veckorna varje termin brukar vara gratis prova-på-veckor, men sedan måste man betala terminsavgift som bestäms av ålder och aktivitet.
Betalning sker via bankgiro 5946-5013.

Betala helst genom att skapa faktura enligt ovan. Om inte: Kom ihåg att ange namn och födelsedatum för varje medlem.

Skatte- och avdragsregler.

Avgiften till Flens Gymnastikförening är en personalförmån som är avdragsgill för arbetsgivaren om denne betalar avgiften.
Den anställde belastas inte av förmånsvärde.
För mer information: Klicka på denna länk till personalförmåner på Skatteverkets hemsida .