Stadgar för Flens Gymnastikförening

Klicka här för att se en avskrift av stadgarna, tolkade i enlighet med fotnoten som anger att endast valda delar skall vara gällande.

Här nedan kommer stadgarna som inskannade bilder.