Flens GF

Flens Gymnastikförening
c/o Anki Olsson
Orrögatan 8 E
642 34 FLEN
 
E-post:
 
Organisationsnummer: 818500-0620
Bankgiro 5946-5013

Styrelsen

Jasmina Adabaniyan
Helena Broström
Laila Engman
Johanna Fägerstad
Leif Lagerwall
Anki Olsson
Uffe Olsson
Anna-Lena Rogefors

Nästa styrelsemöte är 2018-03-08 kl 18.30. Plats: Orrögatan 8 F  

Kommande möten (efter 2018-03-08 ):